Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článek I.

Vymezení pojmů

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Tomáš Mateovič - KOVMAT, se sídlem Znievska 1, 85106 Bratislava

IČO: 37418 891

DIČ: 1044628453

IČ DPH: SK1044628453

Zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Bratislave, odborom živnostenského podnikania pod č. 105 - 24839 

2. Prodávajícím je Júlia Makúchová, se sídlem Ulica Podkamenné 53/20, 029 56 Zákamenné

IČO: 51228131  

DIČ: 1123746954 „ Nejsem plátcem DPH “

Zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560 – 23744

Mobil: +421 911 323 710

E-mail: info@fmgroupshop.cz

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.fmgroupshop.cz je Júlia Makúchová, se sídlem Ulica Podkamenné 53/20m 029 56 Zákamenné

4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č.102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodejejiným osobám, za účelem podnikánínebo výkonu zaměstnánínebo povolání.

5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

6. Zboží nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace nebo také telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné. Nejsem plátcem DPH

2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě uskutečnění nákupu.

Článek III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.Pro korektní vybavení objednávky je nutné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupujícíodesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanovuje jinak.

4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem.Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.

5. Kupující je odesláním objednávky vázaný k zaplacení nákupní ceny objednaného zboží.

 

Článek IV.

Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

a. platba bankovním převodem na účet

2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

a. slevu z ceny za registraci do e-shopu,

b. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

c. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 10 pracovních dnů od vzniku kupní smlouvy poslat kupujícímu zboží.

2. Prodávající nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.

3. V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.

4. Pokud se v objednávce nachází vícero zboží a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

5. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad).

6. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Článek VI.

Poplatky za poštovní a možnosti plateb

  • Poštovní:  99 Kč (zdarma při nákupu nad 1500 Kč)
  • Doprava - kurýr: 125 Kč (zdarma při nákupu nad 1500 Kč)
  • Možnosti platby: bankovním převodem (zdarma)

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dálejen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následných právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetízboží.Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinen, pokud tohoto práva chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručitnejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odevzdatpoštovní přepravěnejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedená v kontaktech.Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy poslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentacíke zboží, které mu byla doručeno spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 ods.1 Zákona).Doporučujeme kupujícím, aby si zhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. 

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takovéto zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust.§9 ods.3) zákona č.102/2014 Sb. jakož i nákladůprokazatelně vynaložených na objednánízboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dřív, než je mu doručeno zbožínebo spotřebitel neprokáže poslání zboží, to neplatí v případě,pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.

5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje na zboží a služby, které jsou vymezené v §7 ods.6 písm. a) až l) zákona č.102/2014. Sb.

7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobené jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za smluvní strany se pokládají prodávající a kupující.

2. Kupující je povinen:

a. převzít objednané zboží

b. zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu

c. překontrolovat neporušenost obalu resp. také samotné zboží při jeho převzetí.

3. Prodávající je povinen:

a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

b. spolu se zbožím nebo dodatečně poslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod na obsluhu v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje:Společnost, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO a DIČ.

4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vybavení Vaší objednávky.

5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mázpracované v bezpečnostní směrnici.

6. Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti Tomáš Mateovič - KOVMAT za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.cz, přičemž do 12 dnů od doručení zboží bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.

7. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

8. Osobní údaje pro marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresu jsou poskytnuty na dobu pěti let. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo zničíme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předcházejícího upozornění kupujícího.V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, seřídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce předávajícího.

2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou také reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky, jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.

4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím,jakož jsou také zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

6. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2024.

V Zákamennom, 1. května 2024