Kontaktní údaje:

Registračné číslo obchodného partnera: 5204199

Júlia Makúchová

Ulica Podkamenné 53/20

02956 Zákamenné

Mobil: +421 911 323 710
E-mail: info@fmgroupshop.sk

IČO: 51228131
DIČ: 1123746954 „ Nie som platiteľom DPH “

Číslo živnostenského registra: 560-23744

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5139373234 / 0900
IBAN: SK9609000000005139373234
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Prevádzka

Ulica Podkamenné 53/20
029 56 Zákamenné

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zavreté
Obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

820 07 Bratislava 27

e-mail: ba@soi.sk