Kontaktní údaje:

Obchodní partner FM GROUP

Registrační číslo obchodního partnera: 5204199

Kontaktní adresa: 

Júlia Makúchová

Ulica Podkamenné 53/20,

02956 Zákamenné

Mobil: +421 911 323 710
E-mail: info@fmgroupshop.cz

IČO: 51228131
DIČ: 1123746954 „ Nejsem plátcem DPH “

Zápis v registri: Podnikateľ zavedený Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania pod č. 560 – 23744

Bankovní spojení:

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2902110152/2010
IBAN: SK14 8330 0000 0029 0211 0152 
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Prevádzka:

Internetový obchod

Ulica Podkamenné 53/20

029 56 Zákamenné

Příjem objednávek prostřednictvím e-shopu: nonstop

Otevírací doba (e-shop): pondělí až pátek od 8.00 do 18.00

Sobota: 8:00 – 16:00

Neděle: 8:00 - 16:00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk